Cea mai mare putere cu care e înzestrat un om este voinţa.


468

Voința poate fi înfrântă doar de moarte, dar mai tare ca moartea e doar dragostea.


Dorința e ca albia unui râu, dar fără voință e ca o vale seacă.


117

Lipsa voinței face lucrurile imposibile.