Mediocritatea e confortul unui adăpost răcoros în arșița performanței.