Acel moment când: Părerea depășește cu mult statura…


Reclame

Cu adevărat sărac este cel care nu are parte de iubire.


Veșnicie


Țărmul se întrevedea printre neguri

Cu mâinile încleștate striveam emoțiile pe lopeți, apropiindu-mă.

Îm urmă trecutul ștergea poteca pe ape,

Iar ceața avea gust dulceag de amintiri.

 

Unui prost îi lipsește ceva la cap sau are prea multe?…


Timpul e un vultur uriaș care lasă în urma lui o pană cu care ne scriem povestea.


Minciuna e o sticlă de calitate ce poate fi tăiată în formă de diamant, dar totuși e o sticlă ieftină.


Amintintirile sunt dâra unei lacrimi, rămășița unui zâmbet, dar și suspinul care tulbură clarobscurul timpului.


Dacă unuia i-ar sta mai bine porc decât om, oare de acest cusur e vinovat Dumnezeu că l-a făcut om?…


Știm când visul devine realitate, dar când realitatea devine vis, știm?


Munciuna spune: „Adevărul este după colț.“ Dar minciuna este o viață trăită într-un cerc…