Veșnicie


Țărmul se întrevedea printre neguri

Cu mâinile încleștate striveam emoțiile pe lopeți, apropiindu-mă.

Îm urmă trecutul ștergea poteca pe ape,

Iar ceața avea gust dulceag de amintiri.

 

Unui prost îi lipsește ceva la cap sau are prea multe?…


Timpul e un vultur uriaș care lasă în urma lui o pană cu care ne scriem povestea.


Minciuna e o sticlă de calitate ce poate fi tăiată în formă de diamant, dar totuși e o sticlă ieftină.


Amintintirile sunt dâra unei lacrimi, rămășița unui zâmbet, dar și suspinul care tulbură clarobscurul timpului.


Dacă unuia i-ar sta mai bine porc decât om, oare de acest cusur e vinovat Dumnezeu că l-a făcut om?…


Știm când visul devine realitate, dar când realitatea devine vis, știm?


Munciuna spune: „Adevărul este după colț.“ Dar minciuna este o viață trăită într-un cerc…


Oamenii rătăcesc printre cuvinte mai mult decât printre lucruri.


Adevărul este învăluit de o mantie de stele și umblă pe poteci de ape, dincolo de limita cuvintelor și a culorilor.