Pe Pământ pacea și dreptatea sunt doar o oglindire a Cerului.


451