Acel moment când: Părerea depășește cu mult statura…