Dacă omul și-ar vedea adevărata lui dimensiune… ar tăcea.


221