Unele drepturi se nasc din egoism, dar mulțumirea vine din recunoștință.


173

Un dar aduce cu sine motive de recunoștință, nu drepturi, așa și viața.


476